Wij helpen jou

het onderwijs te vormen

met onze kennis en ervaring


Over ons


Er is geen one-size-fits-all oplossing voor goed onderwijs: het gaat om het maken van weloverwogen, onderbouwde keuzes. Als docenten en onderwijskundigen die dagelijks voor de klas staan zien we dat die keuzes meer moeten gaan over leren als continu proces, eigenaarschap en maatwerk. We zijn daarom continu bezig met onderwijsinnovatie, waarbij we de doorlopend stilstaan bij onderzoeken over hoe leerlingen tot effectief leren komen. Daarbij weten we hoe moeilijk het is om alle ontwikkelingen te volgen: dit hebben wij dan ook al voor je gedaan.

De ervaring, kennis en expertise die we hebben op het gebied van lesgeven en veranderkunde, zetten we in om samen met scholen te komen tot beter onderwijs. Daarbij vinden we maatwerk, praktische handvatten en eigenaarschap essentieel: innovatie slaagt alleen als mensen betrokken zijn en de dagelijkse realiteit centraal staat. Graag kijken we samen hoe we middels maatwerk, doelgericht, stap voor stap kunnen helpen te werken aan beter onderwijs.

Wie zijn wij?


Docenten. Onderwijskundigen. Veranderkundigen. Onderzoekers. Gedragspsycholoog. Maker. Agoriaan. Coördinatoren. Coaches. Data-expert. Adviseurs. Loopbaanbegeleiders. Initiatiefnemers regionaal docentennetwerk. Oprichters van Vernieuwenderwijs. We hebben als inspirators en innovators samen veel ervaring en veel ideeën, die we graag delen.

Klik op een foto om meer over ons te lezen.
Wessel Peeters
Docent Maatschappij en Onderwijskundige Pabo
Michiel Lucassen
Docent Maakonderwijs en ontwikkelaar
Mathijs Drummen
Docent Talent & Oriëntatie en Expert Agora onderwijs

Ilona Wevers
Docent Humanics en Onderwijsadviseur
Reinier Geurts
Docent Humanics en Onderwijsadviseur
Dr. David L. R. Maij
Gedragspsycholoog

Praktijkervaring
We staan dagelijks voor klas en hebben veel verandertrajecten begeleid: we weten daardoor wat werkt én wat niet werkt.

Theoretische kennis
We handelen vanuit kennis, niet vanuit een hype. We onderbouwen onze diensten dan ook vanuit verschillende onderzoeken.

Maatwerk
Iedere school en docententeam is anders: we kijken graag samen op welke manier we goed kunnen aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Denken in mogelijkheden
We denken in kansen en mogelijkheden, zijn positief kritisch, enthousiast en helpen graag andere docenten om dit ook zo te zien.

Lees ook onze blog

met meer dan 300 artikelen

van, voor en door docenten


Innovatietrajecten


Echte verandering in een school gebeurt niet vanzelf: een workshop of lezing kan zorgen voor inspiratie, maar echte verandering is een proces. Daarover geven we advies en/of zetten we samen een traject op. Samen met jou – onze opdrachtgever – kijken we wat de wensen zijn, hoe de dagelijkse praktijk er uit ziet en op welke manier we tot een goed resultaat kunnen komen.

Het belangrijkste vinden wij het team leren het zelf te doen. Om dit te bereiken hebben we een eigen manier van werken: hands-on, diep op de inhoud en vooral praktisch in de uitvoering. Daarbij geloven we sterk in het principe ‘school in een school’. Onze voorkeur gaat uit naar kleinschalig beginnen en dit stap voor stap uitbreiden. Hiernaast leggen we uit hoe zo’n innovatietraject er uit kan zien.

Workshops en lezingen


Je onderwijs verbeteren is leuk, hoeft niet moeilijk te zijn en kleine stappen kunnen al veel opleveren. Om innovatie concreet en laagdrempelig te maken, koppelen we onze kennis doorlopend aan onze eigen praktijk. We werken dan ook op basis van practice what you preach. We hebben het dus naast het waarom vooral over het hoe: op welke manier kun je de inzichten vertalen naar de eigen praktijk, oftewel: hoe kan dat er dan uit zien in de klas? En wat vraagt dat van de docenten en organisatie? Naast innovatietrajecten verzorgen we daarbij ook workshops en lezingen.

Onze expertise


We bieden onze diensten aan rondom verschillende thema’s. Hieronder een selectie. Klik op een onderwerp voor meer informatie. Staat het gewenste onderwerp er niet direct bij? Neem gerust contact op: we kijken graag samen wat mogelijk is.


Formatief evalueren

Leerstrategieën
en leermythes

Gamification

Maakonderwijs


Leerdoeldenken

Differentiëren

Creativiteit

Onderwijstrends


Eigenaarschap

Van klein blogje,

tot groot platform.


Onderwijs is echt ons ding. Dat is ook niet zo gek: er zijn meer mogelijkheden dan ooit en we weten dankzij onderzoek ook steeds beter hoe onze hersenen werken. Het is dus bijna vreemd om niet actief in te zetten op het verbeteren van het onderwijs! We houden hier ons dan ook actief mee bezig: van digitale tools en onderzoeken over effectief leren, tot curriculumontwerp en de schoolorganisatie.

We zijn docenten en onderwijskundigen die dagelijks voor de klas staan en een ruime ervaring hebben in het lesgeven. Daarnaast zijn we ook dagelijks bezig met veranderkunde: zo werken we als onderwijskundigen, hebben we gewerkt aan diverse projecten zoals het opzetten van een nieuwe school, het starten van een regionaal docentennetwerk en ondersteunen we regelmatig scholen bij innovatietrajecten. We weten daarom wat wel én wat niet werkt.

Om vast te leggen wat we doen en tegenkomen zijn we in 2015 met Vernieuwenderwijs gestart: eerst een klein blogje, nu een platform voor onderwijsinnovatie vanwaaruit wij met onze ervaring, kennis en expertise op het gebied van lesgeven en veranderkunde docenten, teams en scholen helpen bij grote en kleine vraagstukken. We zijn positief kritisch, enthousiast, zien kansen en mogelijkheden en helpen andere docenten graag om dit ook zo te zien. Meer weten over onze visie op onderwijs en leren? Volgens ons is de meeste duidelijk bron onze blog met ruim 300 artikelen.

Opdrachtgevers


Onze opdrachtgevers zijn scholen van alle soorten onderwijs, organisaties en bedrijven. Wij ondersteunen bijvoorbeeld bij innovatietrajecten, geven lezingen en workshops op studiedagen en denken mee bij grote en kleine vraagstukken rondom onze expertises. Bekijk hieronder alle opdrachtgevers en lees enkele voorbeelden van onze diensten.


Contact


  • Wessel Peeters: 06 271 35 888
  • Michiel Lucassen: 06 507 43 986
  • info@vernieuwenderwijs.nl
  • Dr van de Broekstraat 21
    5431 TT, Cuijk
  • KVK-nummer: 67854915
Geïnteresseerd in hulp bij een innovatietraject, een actieve workshop of inspirerende lezing? Of heb je een hele andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier, per telefoon of per mail. We reageren zo snel mogelijk


Naam


Email


School of organisatie


Telefoonnummer


Bericht


Je bericht is succesvol verstuurd. We nemen binnenkort contact met je op.
Oops, er is iets misgegaan: je bericht is helaas niet verstuurd.

Formatief evalueren

Een toets of opdracht is vaak een instrument om te controleren of een leerling iets snapt, maar met de informatie wordt vaak weinig gedaan, behalve dan dat het op het rapport komt. En dat is best jammer, want met goede toetsing krijgen zowel de docent als de leerling veel informatie die het leren vervolgens kan bevorderen. En als je op deze manier kijkt, moet je dan eigenlijk een summatief cijfer geven? Bij formatief evalueren (handelen) draait het om informatie te verkrijgen over het onderwijsleerproces om hier sturing aan te geven. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op onderdelen als de theoretische achtergrond van formatief evalueren, de 5 stappen van formatief evalueren en het geven van effectieve feedback.

 

Lees onze artikelen over formatief evalueren

Door inzichten vanuit de cognitieve psychologie weten we de laatste jaren steeds meer over het brein en leren en dus ook steeds beter op welke manier leerlingen effectief kunnen leren. Deze kennis is handig om te hebben en toe te passen in de lessen, maar hoe doe je dit dan? En welke inzichten zijn relevant? Op basis van verschillende recente boeken en onderzoeken rondom het brein en leren bieden we inzichten in hoe leerlingen optimaal kunnen leren en vanuit onze praktijkervaring laten we zien hoe je deze kennis kan toepassen in de les. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld in gaan op het aanleren van effectieve leerstrategieën, het toepassen van leerstrategieën in de lessen en verschillende mythes die er zijn rondom het leren.

 

Lees onze artikelen over het brein en leren

Gamification

Bij het begrip ‘gamification’ kan al snel worden gedacht aan het ‘spelen van games’. Gamification is echter meer dan dat: het gaat om het gebruiken van de elementen uit die spellen om leerlingen te motiveren, feedback te geven en zo inzicht te geven in hun eigen leerproces. Het is een leuke didactische aanpak die een erg positief effect kan hebben op het leerrendement, mits je het goed inzet. Zo is het belangrijk om rekening te houden met de mechanisme, dynamiek en estitica (MDA). Graag laten we aan de hand van verschillende voorbeeld en de theoretische achtergrond zien hoe je gamification goed kan toepassen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op de verschillende spelelementen, de vertaling van die elementen naar de praktijk en het gebruik van bord- en kaartspellen om het leren te bevorderen.

 

Lees onze artikelen over gamification

Maakonderwijs

Maakonderwijs betekent leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om leerlingen in staat te stellen uitvinders te worden; en stimuleert hoofd, handen en hart. Met de komst van onder andere 3D printers, lasersnijders, drones, virtual reality en programmeren, zijn er ineens een stuk meer mogelijkheden binnen het onderwijs – maar zelfs met papier en karton kun je al goed en wel aan de slag met makersonderwijs. Wat kun je met deze technieken (bij bestaande vakken)? Wat levert het op? Hoe zorg je voor de juiste mindset bij leerlingen én docenten? We bieden een breed scala aan workshops en lezingen over dit thema, waarin we vanuit de eigen praktijk veel voorbeelden kunnen laten zien over het bezig zijn met makersonderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op wat makersonderwijs is, op welke manier je vanuit de bijbehorende mindset met leerlingen aan de slag kan en hoe je een goede makerspace inricht. Ook kunnen we op het toepassen van één of meerdere devices (3D print, drones, lasersnijder, arduino, etc) ingaan. Graag bespreken we samen de wensen.

 

Lees onze artikelen over maakonderwijs

Leerdoeldenken

Op welke manier kun je als docent je lessen zo inrichten dat het meer ruimte biedt voor differentiatie én beter aansluit bij de leerlingen? Een methode helpt daar meestal niet bij: het zorgt ervoor dat iedereen in de klas hetzelfde moet doen. En haal je met een methode überhaupt wel alle doelen? Wat zou er gebeuren als je de methode loslaat en kijkt naar wat leerlingen echt moeten leren? Door te werken met leerdoelen werk je aan het helder krijgen en communiceren wat leerlingen precies moeten kennen en kunnen, waarbij er ook meer ruimte ontstaan om leren op een andere manier zichtbaar te maken. Daarbij is er vaak ook meer mogelijk dan je denk en door kleine stappen kun je al veel verbeteren. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op het ontwerpproces van een curriculum op basis van kerndoelen, de rol van de docent bij deze manier van werken en de mogelijkheden van de leerling bij deze manier van werken.

 

Lees onze artikelen over leerdoelen

Differentiatie, meer dan een werkvorm

Differentiatie is een thema waar veel scholen en docenten mee worstelen. Vaak wordt hierbij gedacht aan het indelen van de klas in verschillende groepen. Maar differentiatie is meer dan dat. Het voorziet in de behoefte van de leerlingen die vraagt om meer autonomie en betekenisvol onderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op welke manier van differentiëren er zijn en strategieën waarmee je differentiatie bewust kunt toepassen. Hiermee maak je de leerling mede eigenaar van zijn leerproces en worden zinvolle lessen betekenisvoller voor je leerlingen.

 

Lees onze artikelen over differentiëren

Creativiteit

Creativiteit: het wordt door de een gezien als een ongrijpbaar talent, door de ander als een ‘trucje’. Daarnaast wordt het gebruikt als hét voorbeeld van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst. Maar wat is het eigenlijk? Kun je creativiteit meten? Ontwikkelen? En levert het eigenlijk wat op in de les? Graag gaan we aan de hand van theorie en praktijk in op dit veelbesproken begrip. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld laten zien welke soorten creativiteit er zijn, aan de hand van de eigen praktijk en theorie laten zien wat het leerlingen oplevert om hieraan te werken, laten zien hoe je creativiteit kan meten en vooral: laten ervaren hoe je er mee aan de slag kan in de eigen lessen.

 

Lees onze artikelen over creativiteit

Trends in het onderwijs

De wereld staat niet stil: er veranderen continu dingen in de maatschappij. Vaak gaat dit om technologische ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook om culturele ontwikkelingen. Veel van deze ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs of bieden mogelijkheden en kansen om het onderwijs te verbeteren. Aan de hand van diverse trendrapporten, schoolbezoeken en de eigen praktijk, laten we zien wat er momenteel speelt en wat er naar verwachting de komende tijd zal gaan spelen. Daarbij zij we ook realistisch: veel trends komen en gaan, niet alle trends zijn bruikbaar of nuttig voor het onderwijs en je moet als school dan ook kritisch kijken waar je wat mee wilt. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op trends in het algemeen of trends binnen een specifiek onderwijsdomein (verwant aan onderwerpen op deze pagina). Een uitgebreide inspiratiesessie dus!

 

Lees onze artikelen over onderwijstrends

Eigenaarschap

We vinden het steeds belangrijker dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces. Waarom? Het heeft een positieve invloed op de leerresultaten en de motivatie, en zorgt er voor dat leerlingen zich meer kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. Toch is eigenaarschap ook erg ingewikkeld en wordt het snel overschat: 'Ik geef een leerling de keuze, maar dan doet hij niks.' Wat is het nu precies? Op welke manier kun je leerlingen op een realistische manier meer eigenaar maken van hun leerproces? De belangrijkste voorwaarden hiervoor, is het zelfregulerend vermogen van leerlingen: in hoeverre zij in staat zijn om zelf keuzes te maken en daarop te sturen. Aan de hand van diverse onderzoeken en praktijkvoorbeelden laten we zien op welke manier je leerlingen succesvol en realistisch eigenaar kan laten zijn van hun leerproces. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan het leerproces bij onze eigen curriculumontwikkeling en het belang van leerdoelen, metacognitie, scaffolding en feedback.

 

Lees onze artikelen over eigenaarschap