Vernieuwenderwijs

Thema's

We bieden ondersteuning bij verschillende onderwijsthema’s. Veel van deze thema’s zijn soms nauw met elkaar verbonden en kunnen dan ook met elkaar geïntegreerd worden als dat wenselijk is. Hieronder vind je enkele voorbeelden van de thema’s waarover wij lezingen verzorgen, workshops en inspiratiesessies verzorgen en waarbij wij innovatietrajecten bieden. Staat het gewenste onderwerp er niet direct bij? Neem gerust contact op: we kijken graag samen wat mogelijk is.

Meer over ons → Neem contact op →

kevin-jarrett-561802-unsplash
graphic-design

Werken vanuit kerndoelen (maatwerk)
Op welke manier kun je als docent je curriculum zo inrichten dat het meer ruimte biedt voor maatwerk? Dat is makkelijker dan dat het soms lijkt! Vaak kun je middels kleine aanpassingen in het curriculum een hoop maatwerk bieden aan leerlingen. Een succesvolle methode die wij daarbij hanteren is het werken vanuit kerndoelen: helder krijgen én communiceren wat leerlingen precies moeten kennen en kunnen en zo meer ruimte krijgen, los van de methode. Daarbij is er vaak ook meer mogelijk dan je denkt: we zien vaak dat docenten of scholen denken dat iets volgens de wet moet, terwijl het om een norm gaat. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op het ontwerpproces van een curriculum op basis van kerndoelen, de rol van de docent bij deze manier van werken en de mogelijkheden van de leerling bij deze manier van werken.

Formatief evalueren
Een toets of opdracht is vaak een instrument om te controleren of een leerling iets snapt, maar met de informatie wordt vaak weinig gedaan, behalve dan dat het op het rapport komt. En dat is best jammer, want met goede toetsing krijgen zowel de docent als de leerling veel informatie die het leren vervolgens kan bevorderen. En als je op deze manier kijkt, moet je dan eigenlijk een summatief cijfer geven? Bij formatief evalueren (handelen) draait het om informatie te verkrijgen over het onderwijsleerproces om hier sturing aan te geven. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op onderdelen als de theoretische achtergrond van formatief evalueren, de 5 stappen van formatief evalueren en het geven van effectieve feedback.

Leren met rubrics
Nakijken en feedback geven zijn ingewikkelde processen. Hoe zorg je dat je als docent duidelijk maakt aan leerlingen wat ze moeten kennen en kunnen, waarbij je hen ook effectieve feedback kan geven op hun leerproces? Rubrics zijn daarbij een handig instrument, wanneer deze goed ingezet worden. Daarbij kan het een erg handige tool zijn rondom het formatief evalueren. We werken zelf veel met rubrics en laten dan ook graag aan de hand van onze praktijk en aanvullende theorie zien hoe je ze kan inzetten. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op welke soorten rubrics er zijn, aan welke eisen een goede rubric voldoet en op welke manier je deze goed kan inzetten te bevordering van het leerproces.

Brein en leren
Door inzichten vanuit de cognitieve psychologie weten we de laatste jaren steeds meer over het brein en leren en dus ook steeds beter op welke manier leerlingen effectief kunnen leren. Deze kennis is handig om te hebben en toe te passen in de lessen, maar hoe doe je dit dan? En welke inzichten zijn relevant? Op basis van verschillende recente boeken en onderzoeken rondom het brein en leren bieden we inzichten in hoe leerlingen optimaal kunnen leren en vanuit onze praktijkervaring laten we zien hoe je deze kennis kan toepassen in de les. Meer informatie over het brein en leren kun je ook vinden op onze website http://leer.tips/.

Gamification
Bij het begrip ‘gamification’ kan al snel worden gedacht aan het ‘spelen van games’. Gamification is echter meer dan dat: het gaat om het gebruiken van de elementen uit die spellen om leerlingen te motiveren, feedback te geven en zo inzicht te geven in hun eigen leerproces. Het is een leuke didactische aanpak die een erg positief effect kan hebben op het leerrendement, mits je het goed inzet. Zo is het belangrijk om rekening te houden met de mechanisme, dynamiek en estitica (MDA). Graag laten we aan de hand van verschillende voorbeeld en de theoretische achtergrond zien hoe je gamification goed kan toepassen. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op de verschillende spelelementen, de vertaling van die elementen naar de praktijk en het gebruik van bord- en kaartspellen om het leren te bevorderen.

Creativiteit
Creativiteit: het wordt door de een gezien als een ongrijpbaar talent, door de ander als een ‘trucje’. Daarnaast wordt het gebruikt als hét voorbeeld van vaardigheden die belangrijk zijn voor de toekomst. Maar wat is het eigenlijk? Kun je creativiteit meten? Ontwikkelen? En levert het eigenlijk wat op in de les? Graag gaan we aan de hand van theorie en praktijk in op dit veelbesproken begrip. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld laten zien welke soorten creativiteit er zijn, aan de hand van de eigen praktijk en theorie laten zien wat het leerlingen oplevert om hieraan te werken, laten zien hoe je creativiteit kan meten en vooral: laten ervaren hoe je er mee aan de slag kan in de eigen lessen.

Trends in het onderwijs
De wereld staat niet stil: er veranderen continu dingen in de maatschappij. Vaak gaat dit om technologische ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook om culturele ontwikkelingen. Veel van deze ontwikkelingen hebben invloed op het onderwijs of bieden mogelijkheden en kansen om het onderwijs te verbeteren. Aan de hand van diverse trendrapporten, schoolbezoeken en de eigen praktijk, laten we zien wat er momenteel speelt en wat er naar verwachting de komende tijd zal gaan spelen. Daarbij zij we ook realistisch: veel trends komen en gaan, niet alle trends zijn bruikbaar of nuttig voor het onderwijs en je moet als school dan ook kritisch kijken waar je wat mee wilt. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op trends in het algemeen of trends binnen een specifiek onderwijsdomein (verwant aan onderwerpen op deze pagina). Een uitgebreide inspiratiesessie dus!

Digitale didactiek
Er zijn tegenwoordig ongelooflijk veel digitale leermiddelen, het is een ware digitale jungle. Veel van deze digitale leermiddelen kunnen goed helpen bij het leerproces van leerlingen, mits je deze doordacht in zet. We bieden verschillende workshops en inspiratiesessies waarbij we, afhankelijk van de wensen, uitgebreid, stap voor stap ingaan op één tool of juist meerdere tools voorbij laten komen. Daarbij laten we zowel de voor- als nadelen zien: geen enkele tool is perfect en werkt in iedere situatie. Het uitgangspunt is dat je als docent iets maakt wat je meteen de volgende dag kan inzetten. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op diverse apps om gratis digitaal mee te evalueren, platformen om leerlingen creatieve posters en andere soort presentaties te laten maken en platformen om effectief online samen te werken. Graag kijken we samen waarmee er op school al gewerkt wordt en/of waar de wensen liggen wat betreft nieuwe apps en tools.

Leerstrategieën 
De onderwijsontwikkelingen die momenteel gaande zijn, vragen leerlingen om veel zelfregulatie ofwel zelfsturend leren. Dit houdt in dat leerlingen zelfstandig, op basis van metacognitie, keuzes kunnen maken: iets wat vaak erg moeilijk is voor leerlingen en studenten, aangezien hun hersenen (met name de prefrontale cortex) nog volop in ontwikkeling zijn. Eén van de manieren waarop je leerlingen kan ondersteunen, is door ze te helpen bij het eigen maken van leerstrategieën. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op wat effectieve leerstrategieën zijn en hoe deze werken, op welke manier je deze kan aanleren en toepassen tijdens de lessen en hoe je de leerstrategieën optimaal kan verweven in het gehele curriculum.

Makersonderwijs
Makersonderwijs betekent leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om leerlingen in staat te stellen uitvinders te worden; en stimuleert hoofd, handen en hart. Met de komst van onder andere 3D printers, lasersnijders, drones, virtual reality en programmeren, zijn er ineens een stuk meer mogelijkheden binnen het onderwijs – maar zelfs met papier en karton kun je al goed en wel aan de slag met makersonderwijs. Wat kun je met deze technieken (bij bestaande vakken)? Wat levert het op? Hoe zorg je voor de juiste mindset bij leerlingen én docenten? We bieden een breed scala aan workshops en lezingen over dit thema, waarin we vanuit de eigen praktijk veel voorbeelden kunnen laten zien over het bezig zijn met makersonderwijs. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld ingaan op wat makersonderwijs is, op welke manier je vanuit de bijbehorende mindset met leerlingen aan de slag kan en hoe je een goede makerspace inricht. Ook kunnen we op het toepassen van één of meerdere devices (3D print, drones, lasersnijder, arduino, etc) ingaan. Graag bespreken we samen de wensen.

Geïnteresseerd in een actieve workshop, praktische inspiratiesessie, inspirerende lezing of doelgericht innovatietraject? Of ben je op zoek naar advies over een specifiek thema? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: we kijken graag samen op welke manier we kunnen helpen.

Neem contact op →
ilya-pavlov-87472