Vernieuwenderwijs

👋 Wie zijn wij?

Wij zijn docenten en onderwijskundigen die dagelijks in de praktijk staan en bezig zijn met onderwijsinnovatie. Dat is ook niet zo gek: er zijn meer mogelijkheden dan ooit en we weten dankzij onderzoek ook steeds beter wat werkt in de klas. Om vast te leggen wat we doen en tegenkomen zijn we in 2015 met Vernieuwenderwijs gestart: eerst een klein blogje, nu een platform voor onderwijsinnovatie vanwaaruit wij met onze ervaring, kennis en expertise op het gebied van lesgeven en veranderkunde, scholen helpen met het werken aan beter onderwijs.

Met de groei van het platform hebben ook Reinier en Ilona zich aangesloten om hun inzichten te delen middels artikelen, workshops, lezingen en ondersteuning bij innovatietrajecten.

📜 Onze visie

Goed onderwijs is volgens ons de juiste balans tussen praktijk en onderzoek. We vinden dat in de huidige onderwijspraktijk meer aandacht moet komen voor leren als een continue proces en maatwerk, in plaats van de focus op het beoordelen. Dat kan alleen als je ook stil staat bij de onderzoeken over hoe leerlingen tot effectief leren komen, zoals: goede feedback is essentieel, digitaal is niet altijd beter en docentengedrag is erg bepalend. Daarbij vinden we het belangrijk om altijd positief kritisch te zijn en realistisch en doelgericht te innoveren: stap voor stap werken aan beter onderwijs.

💡 Waarom ons?

We staan dagelijks in de (les)praktijk: we weten wat werkt én wat niet werkt. We werken dan ook op basis van teach as you preach. Zo koppelen we onze kennis doorlopend aan onze eigen praktijk, om dingen op die manier concreet en laagdrempelig te maken. Ook kijken we naar voorbeelden van andere scholen. Je onderwijs verbeteren is leuk, hoeft niet moeilijk te zijn en kleine stappen kunnen al veel opleveren.

Daarnaast zijn we ook dagelijks bezig met veranderkunde. Door de Master Leren en Innoveren, onze dagelijkse onderwijskundige werkzaamheden en diverse projecten als het opzetten van een nieuwe school en het starten van een regionaal docentennetwerk, weten we hoe belangrijk eigenaarschap is en dat er is geen one-size-fits-all oplossing is voor goed onderwijs. Maatwerk is essentieel om samen kleine stappen te zetten en die successen te vieren.

Onze ervaring, kennis en expertise op het gebied van lesgeven en veranderkunde combineren wij om docenten te inspireren en motiveren om te innoveren. Bovenal gaan we actief aan de slag: we geloven in leren door te doen. We hebben het naast het waarom dan ook vooral over het hoe: hoe kan dat er dan uitzien in de les? Op die manier helpen we scholen, organisaties en bedrijven bottom-up te werken aan grote en kleine vraagstukken. Daarbij zijn we positief kritisch, enthousiast, zien we kansen en mogelijkheden en helpen we graag docenten om dit ook te zien.

06 507 43 986

Michiel Lucassen

Mede-oprichter en eigenaar

Docent Junior Technovium, daarvoor docent burgerschap en Innovatie & Prototyping. Alumnus master leren en innoveren. Lid ontwikkelteam curriculum.nu. Veel bezig met en praat graag over makersonderwijs, creativiteit en de 21st century skills.

06 271 35 888

Wessel Peeters

Mede-oprichter en eigenaar

Onderwijskundige en daarvoor docent maatschappijleer, loopbaanbegeleiding en coördinator. Genomineerd voor Leraar van het Jaar 2018. Alumnus master leren en innoveren. Veel bezig met en praat graag over formatief evalueren, kennistheorieën en didactiek.

Reinier Geurts

Onderwijsadviseur en daarnaast werkzaam als docent aardrijkskunde en humanics op De Nieuwste School in Tilburg. Veel bezig met en praat graag over vakoverstijgend werken, formatief evalueren, gamification, effectief gebruik ICT en betekenisvol onderwijs.

Ilona Wevers

Onderwijsadviseur en daarnaast werkzaam als docent op De Nieuwste School in Tilburg.  Daarvoor tevens lerarenopleider bij Fontys Hogescholen Tilburg. Veel bezig met en praat graag over alternatieve toetsvormen, werken vanuit doelen, toekomstgericht onderwijs en zoeken naar ruimte in je programma.